Seminárny a eventový hotel Krainerhütte

Programy pre zmysly

Zažiť, pochopiť, precítiť
Investícia do vedomostí je ešte stále niečím, čo sa zúročuje najlepšie – avšak táto investícia sa oplatí až vtedy, keď nadobudnuté vedomosti aj „zostanú v hlave“.

Osvojovanie vedomostí v seminárnom parku:
V zážitkových staniciach sa dajú obsahy tréningov  ľahšie pochopiť a precítiť. Od rovnovážnej tyče na posilnenie tímového ducha až po nebeský rebrík, ktorý vedie k určitému cieľu, tu možno program zostavovať individuálne.

Moduly podporujúce učenie:
Definovanie, zostavovanie a stanovovanie cieľov – streľba z luku
je motivačným konceptom, ktorý umožňuje realizáciu úloh, ako napr. predajných cieľov. Dodatočne možno rezervovať aj tento a iné moduly, ako je napr. posúvanie asfaltových kvádrov, motokáry, hádanková rely, segway alebo chôdza na lane.

Sila prírody:
Uvoľnenie pri táboráku, v indiánskom stane, amfiteátri, liečebnom kruhu alebo pri bubnovaní na stanovišti mýtov a povier. 

Podujatia a oslavy:
Prírodný park je perfektnou kulisou na firemné výlety alebo vianočné oslavy vo zimnom lese.

Seminar- und Eventhotel Krainerhütte