Gumpolskirchen, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Motivačné a sprievodné programy

Preferovaní partneri

Pre svoje podujatia máte k dispozícii dolnorakúske hlavné mesto s jeho širokou ponukou. Vyberte si v Convention Bureau Niederösterreich z lodí na Dunaji, Národného parku Dunajské luhy a mnohých záhrad.