Gumpolskirchen, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Kontaktná osoba v Convention-Bureau

Už desať rokov má Spolková krajina Dolné Rakúsko vďaka kancelárii Convention Bureau k dispozícii centrálne situovaného partnera, pokiaľ ide o motivačné podujatia, stretnutia, rokovania a kongresy. V súčasnosti tvorí platformu 47 podnikov, medzi ktorými sú lokality na usporadúvanie kongresov, hotely alebo profesionálni organizátori kongresov vo všetkých dolnorakúskych destináciách.

Radi vám poradíme!

Kontakt

Radi vám poradíme!