Gumpolskirchen, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Kateringové prevádzky

Ochutnajte Dolné Rakúsko

Najdôležitejšími prísadami našich dolnorakúskych špecialít sú povedomie o kvalite a regionálne produkty. Ochutnávajte a vychutnávajte v našich partnerských prevádzkach!