Hlásenie o konaní kongresov a finančná podpora kongresov

Vďaka finančnej podpore zameranej na uskutočňovanie vedeckých kongresov, ktoré sú spojené minimálne so 100 prenocovaniami v Dolnom Rakúsku, by sa mal pre organizátorov vytvoriť dodatočný podnet na ich situovanie do Dolného Rakúska. Nová podpora usporadúvania kongresov sa rieši prostredníctvom kancelárie Convention Bureau Dolné Rakúsko, v ktorej získate aj ďalšie informácie a podklady. 

Edith Mader vám rada odpovie na prípadné otázky:

Logo Anwendungsvorgaben deutsch Logo_A Logo_B Logo_C Žiadosť o poskytnutie príspevku na kongres Smernica 2019