Gumpolskirchen, © Niederösterreich-Werbung/ M. Liebert

Green Meetings

Semináre, kongresy, rokovania a motivačné stretnutia v environmentálnom a trvalo udržateľnom prostredí.

Prírodné lokality, top partneri pracujúci na princípe trvalej udržateľnosti, výhodná (dopravná) poloha uprostred novej Európy: Dolné Rakúsko má pre podujatie so známkou Green Meetings tie najlepšie predpoklady.

Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú čoraz rozhodujúcejším kritériom kvality pri organizovaní rôznych podujatí na celom svete. S radosťou môžeme povedať, že celý rad top partnerov Convention Bureau Niederösterreich sa nechal inšpirovať myšlienkami Green Meetings – niektorí sa dokonca v celom Rakúsku počítajú medzi priekopníkov. Convention Bureau Niederösterreich by v každom prípade rada podporila top partnerov pracujúcich na trvalo udržateľnej báze: „zelení“ partneri a ponuky sú preto na našej internetovej stránke špeciálne označené.

Príklady trvalej udržateľnosti

Tak boli ako príklad energetickej efektivity v oblasti hotelierstva Rakúskou štátnou cenou v kategórii turizmus vyznamenané hotely Steinschaler Naturhotels, ktoré už viackrát hostili významnú „Mostviertelskú konferenciu o trvalej udržateľnosti“. Výletné ciele platformy „Dolnorakúske záhrady“ sa o svoje záhrady starajú a obhospodarujú ich podľa kritérií akcie „Príroda v záhrade“. To znamená: záhradníctvo v súlade s prírodou, bez minerálnych hnojív, pesticídov a rašelín, zato však s rastlinami príslušnými pre daný región, rozmanitosťou druhov a zohľadnením kolobehov prírody. A keteringové spoločnosti, ako napr. Mörwald, Eventcompany Opitz & Hasil alebo Trabitsch, uprednostňujú pri zostavovaní svojich jedálničkov biologické a regionálne produkty.

Ďalšie výhody

Okrem vynikajúcich príkladov sa však o to, aby Dolné Rakúsko mohlo rozširovať svoju priekopnícku úlohu v oblasti Green Meetings, stará aj celý rad ďalších faktorov. Napríklad výhodná poloha v srdci Európy a s tým spojená dobrá dostupnosť všetkými verejnými dopravnými prostriedkami. Alebo celoštátne definovaný koncept turizmu, ktorý dlhodobo zaručuje nedotknuté životné prostredie, hospodársku výkonnosť a sociálnu súdržnosť. V neposlednom rade je faktorom aj bohatá paleta skvelých miestnych potravín, ktoré sa krátkymi prepravnými cestami dostávajú do prevádzok. To všetko sú najlepšie predpoklady tvorby obchodných ciest trvalo udržateľným a pôžitkárskym spôsobom.

Green Meetings